LAGI, KELAKUAN SYIAH : Dialog rekaan antara Syaikhul Islam dengan Pengarang Al Hikam

20 07 2012

Di cuplik dari :
https://abufahmiabdullah.wordpress.com/2012/05/05/dialog-rekaan-antara-syaikhul-islam-dengan-pengarang-al-hikam/
……………………………………………………………………….

Telah tersebar sebuah dialog unik antara pentolan Sufi dengan syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Pentolan tersebut adalah ibnu Athaillah Al Sakandary.

Read the rest of this entry »